Rekrutacja 2024/2025

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH  
NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie informuje, że zapisy dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025 będą prowadzone od 28 lutego do 14 marca 2024 r.

WYPEŁNIONĄ „KARTĘ ZAPISU DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ” NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY DO DNIA 14 MARCA 2024 r.

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ LICZBĘ MIEJSC W ODDZIALE SPORTOWYM W PRZYPADKU DUŻEJ LICZBY CHĘTNYCH ZOSTANIE PRZEPROWADZONA PRÓBA SPRAWNOŚCIOWA.

RODZICE WYRAŻAJĄCY CHĘĆ ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ WYPEŁNIONĄ "KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY" W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 29 MARCA 2024 r.

Druk karty zapisu dziecka do klasy pierwszej oraz karta zgłoszenia dziecka do świetlicy dostępne są w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły pod adresem: www.zs.korczyna.net (zakładka: druki szkolne).

Otwórz ulotkę w formacie .pdf w nowej karcie> ulotka.

Tags: rekrutacja