Podział godzin 2023/2024

Podział godzin Szkoły Podstawowej w Korczynie na rok szkolny 2023/2024.

 Uwaga 1:  Plik w formacie .pdf zawiera podziały godzin wszystkich klas.

 Uwaga 2. Klasy 5abc, 6c, 7abc realizują przedmiot wychowanie do życia w rodzinie (wdż) w II semestrze.

 Do plik otworzenia / pobrania (format .pdf):

Tags: podział godzin