Po kolędzie chodzimy... (2024)

W mroźną i słoneczną środę 10 stycznia 2024 r. dzieci z klasy 2b wybrały się "po kolędzie" do Domu Dziennego Pobytu Senior – Wigor w Korczynie. Przygotowały dla seniorów barwne i roztańczone przedstawienie jasełkowe oraz złożyły serdeczne życzenia. Seniorzy uradowali się tą wizytą, wspólnie z dziećmi kolędowali i ugościli je słodyczami.

Było to piękne przedpołudnie dla wszystkich – pogodne i wzruszające. To wielka radość, gdy duzi i mali mogą wspólnie świętować Boże Narodzenie!

Maksymiliana Polakowska