Uczniowie klas siódmych z Korczyny w ZSGH w Iwoniczu-Zdroju

W środę w wiosenny kwietniowy poranek 15 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Korczynie wyjechało wraz z opiekunkami (nauczycielkami języka angielskiego: Martą Malinowską i Anną Grzesik) do Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju, by w odpowiedzi na zaproszenie wziąć udział w grze edukacyjnej „Odkryj swój talent – buduj swoją przyszłość”. Siódmoklasiści, podzieleni na 4 zespoły, podjęli się gry, która obejmowała elementy turystyki, gastronomii i obsługi konsumenta, umiejętności komputerowych oraz rękodzieła. Opiekunowie wzięli udział w prezentacji i panelu dyskusyjnym na temat tworzenia i realizacji projektów unijnych w ramach programu Erasmus+ i POWER. Wszystko to stanowiło element europejskiego tygodnia umiejętności zawodowych.

Głównym celem przyświecającym konkursowi było odkrywanie talentów jako warunku trafnego wyboru kierunku kształcenia i planowania kariery zawodowej oraz rozpowszechnienie unijnego programu Erasmus+. Jest to program umożliwiający uczestnictwo w wymianach międzynarodowych, finansowanych przez Unię Europejską. Niewiele osób wie, że Erasmus+ dotyczy nie tylko wyjazdów krótkoterminowych dla uczniów i młodzieży szkolnej czy też akademickiej, ale obejmuje też szkolenia i kursy dla nauczycieli, czy wyjazdy na praktyki dla uczniów szkół branżowych. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju jest przykładem instytucji oświatowo-wychowawczej, która podobnie jak Szkoła Podstawowa w Korczynie, realizuje projekty unijne w ramach programu Erasmus+. Dodatkowo Zespół Projektowy ZSGH pozyskuje fundusze unijne na organizację staży zawodowych w zagranicznych zakładach pracy w branży gastronomiczno-hotelarskiej.

W dzisiejszych czasach niezmiernie ważnym jest kształcenie kompetencji kluczowych – porozumiewania się w języku ojczystym i obcym, kompetencji społecznych i informatycznych, inicjatywy i przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej. Efektywne współdziałanie w grupie oraz rozbudzanie uczniów ciekawości poznawczej regionem są równie istotne. Udział uczniów w grze edukacyjnej „Odkryj swój talent – buduj swoją przyszłość” zmotywował około 120 uczestników ze szkół podstawowych z powiatów: krośnieńskiego, jasielskiego i bieszczadzkiego do szukania rozwiązań w sposób twórczy, dynamiczny, a zarazem przyjazny. Element rywalizacji podniósł poziom emocji, a wygrana lub przegrana przestała być celem nadrzędnym. Zadaniem dodatkowym był konkurs plastyczny.

Uczennice Szkoły Podstawowej w Korczynie zajęły III miejsce w zadaniu konkursowym „Zasmakuj w Erasmusie”. Iza, Julia, Ola i Zuzia stworzyły nazwę ERASMUS+ w formie ciasteczek, które zostały przepięknie przez nie udekorowane, a następnie zaprezentowane w Iwoniczu-Zdroju. Dobra zabawa, przygoda i nowe doświadczenia z pewnością na długo zostaną w pamięci wszystkich uczestników wyjazdu.

Anna Grzesik

Tags: erasmus, gra edukacyjna, Iwonicz-Zdrój