XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

1 października 2021 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Korczynie wzięli udział w akcji XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, której jak co roku przyświecało hasło:

"Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają".

Korytarze szkolne zostały przyozdobione plakatami promującymi akcję, które zachęcały do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie klas 1-3 rozwiązywali w tym dniu matematyczne łamigłówki. Natomiast egzaminatorzy wybrani z klas 5 i 6 odpytywali starszych kolegów , nauczycieli i innych pracowników szkoły ze znajomości tabliczki mnożenia. Kto przeszedł pomyślnie taki egzamin, został nagrodzony naklejką i certyfikatem z napisem: "Expert Tabliczki Mnożenia". Trzeba dodać, że takich osób było wiele. 

Akcja była nie tylko formą zabawy, ale także okazją do powtórzenia i utrwalenia znajomości tabliczki mnożenia. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w tę wspólną zabawę edukacyjną.

Agata Bienia
Barbara Moskal - Puz

Tags: WMTDay